Home Columns Column Arie van Golen: Sponsoring? Nauwelijks terug te vinden!

Column Arie van Golen: Sponsoring? Nauwelijks terug te vinden!

Als goedwillende, maar matig presterende, recreatieve darter heb ik mij wel eens de vraag gesteld hoe het nou toch komt dat de grotere sponsoren nauwelijks zijn terug te vinden binnen de dartsport. Immers, voor een relatief kleine sport is de aandacht in de media gigantisch waardoor je zou denken dat alleen al vanwege de reclamemogelijkheden de sponsoren zich zouden moeten verdringen rondom onze toppers. Vaak urenlang zijn ze duidelijk in beeld en de omvang van de meeste darters is ook van dien aard dat er alle ruimte is voor goed zichtbare reclame-uitingen. En toch komt het er maar niet van. Met uitzondering van een enkele goedwillende stellingbouwer of een persoonlijk betrokken dakdekker zien we weinig bedrijven die de dartsport hebben omarmd.  

Dat geconstateerd hebbende dringt de vraag zich op wat daar dan de reden van zou kunnen zijn. Toegegeven, het imago van de dartsport is van oudsher dat het een wat uit de hand gelopen hobby van veelal gezette, stevig drinkende heren is, die hun hobby uitoefenen in lokale krochten in de provincie. Welk zichzelf respecterend bedrijf wil daar nou mee geassocieerd worden ? Iedereen kent wel de oude beelden van podia waarop stevig gedronken en gerookt werd tussen het gooien van een paar pijltjes. Niet dat ik daar persoonlijk erg veel last van had. Voor mij persoonlijk was dat misschien wel de belangrijkste reden om te gaan darten.  Maar de laatste jaren verdient de dartsport in mijn beleving toch wel een ietwat ander imago.

Onder aanvoering van Raymond van Barneveld heeft de dartsport de stap naar een serieuze sport gemaakt en, hoewel dit vaak nog niet helemaal lijkt doorgedrongen tot de bestuurders van de Bonden, hikt het aan tegen het predikaat Topsport. De nieuwe generatie darters zijn sporters die vaak uren per dag trainen om hun spelpeil te verhogen. Naar de laatste PDC-finale keken meer televisiekijkers dan naar de Kerstboodschap van onze Koning om maar even de verhoudingen te schetsen. Gedronken en gerookt wordt er al lang niet meer op de podia. En toch. Geen enkele grote sponsor lijkt bereid om in te stappen.  

Daar elke normale logica niet leidt tot een antwoord denk ik te mogen beweren dat er dus andere redenen moeten zijn waarom de grote bedrijven buiten beeld blijven. Het blijft toch vreemd dat een paar kerels op een zeilboot miljoenen binnen kunnen harken voor een reisje rond de wereld. Hoewel men het een wedstrijd noemt is het volledig onmogelijk om het als wedstrijd in beeld te brengen. De toevallige kijker moet zich behelpen met wat beelden van een ronddobberende boot op de oceaan. Maar  de reclame-uitingen spatten bijna door je flatscreen heen. Het elitaire karakter van de sport zal wel beter aansluiten op de persoonlijke voorkeuren van de CEO’s van de sponsoren maar of ze waar voor hun geld krijgen waag ik te betwijfelen. 

En dan onze ambitievolle darters. Om de kosten te drukken reizen ze vaak samen (soms talloze uren) naar buitenlandse toernooien en slapen ze samen op hotelkamers die alleen zo worden genoemd door de uitbaters van de onderhavige bouwvallen. De darters springen een gat in de lucht als er een bevriende ZZP-er de kosten een keer voor zijn rekening neemt. Het lijkt zo onrechtvaardig en dat is het ook. Maar als gezegd : Daar moet een reden voor zijn. Naar mijn bescheiden, maar daarom niet minder doordachte, mening moet de reden gezocht worden in de dartsport zelf. En vooral in de landelijke organisatie. Elke poging tot verandering mislukt. Elke vernieuwing wordt de kop in gedrukt.

Zowel nationaal als internationaal wordt de eigen-volk-eerst-gedachte tot de wet verheven. Je moet wel erg goed zijn ingevoerd om er nog iets van te begrijpen. De Britse BDO-clan bedenkt een 365-dagen regeling die door elke 1e-jaars rechtenstudent direct wordt afgeschoten. Onze lokale Bond lijkt op geen enkele wijze geboeid door het feit dat bijna de helft van de competitiespelers niet zijn aangesloten. Slechts waar een commercieel doel wordt beoogd gooit men de deuren wagenwijd open. Meedoen aan een Bonds-ranking is slechts voorbehouden aan aangesloten darters terwijl elke Jan Lul die een paar pijltjes koopt bij de lokale Blokker zich kan aanmelden voor de Dutch Open. Uiteraard niet omdat de Bond het zo leuk vindt dat die mensen komen, maar slechts om door de organisatie aan de enkels te worden opgetild om zelfs de laatste euro uit de zakken te kunnen kloppen.  

En ook Internationaal is er weinig van te begrijpen. De laatste dubbel op de WK is nog niet gegooid of het volgende WK begint al weer. De bokssport heeft zich op deze wijze volledig om zeep geholpen maar de Dartsbobo’s hobbelen vrolijk hetzelfde ravijn in. Met de komst van de PDC leek er een verbetering op komst. Ik zeg leek. Want ook aan die kant is het onduidelijkheid troef. Het imago van laaggeletterdheid wordt bijvoorbeeld benadrukt door de West-Europese Qualifier te houden in………Italie. De meester op mijn lokale lagere school in Alblasserdam dacht totaal anders over het begrip West-Europa kan ik U zeggen.  

Persoonlijk denk ik dat de reden dat sponsoren wegkijken van de dartsport juist in die organisatorische chaos gezocht moet worden. Dan nog liever je miljoenen steken in de wielersport waar 200 glow-in-the-dark’s uitmaken wie de beste ploegarts heeft. Of je steekt je geld in de schaatssport die zo klein is in de wereld dat zelfs de Olympische Spelen een soort veredeld Nederlands Kampioenschap zijn. Desnoods ga je met je bedrijfsnaam op de zeilen van een boot staan in de verwachting dat de dolfijnen bij Kaap De Goede Hoop er iets wijzer van worden. En als je het als bedrijf helemaal niet meer weet stap je in het voetbal waar wekelijks duizenden elkaar een dodelijke ziekte toewensen. Keuze genoeg dus. 

Waarom zou je kiezen voor de dartsport waarin de spelers elkaar met respect behandelen. Waar spelers elkaar aanspreken op omgangsvormen. Waar spelers duizenden uren intensief moeten trainen vooraleer ze een behoorlijk niveau bereiken. Een sport waarbij miljoenen mensen aan de buis gekluisterd zitten. Waarom zou je als bedrijf ? 

Het zal allemaal wel logisch zijn maar : IK BEGRIJP DAT NIET