Home Nederland Hoofdnieuws Aantal wijzigingen in het Nationaal Dopingreglement vastgesteld

Aantal wijzigingen in het Nationaal Dopingreglement vastgesteld

Nederlandse sportbonden zijn zowel nationaal (via de aansluiting bij NOC*NSF) als internationaal (via de aansluiting bij de Internationale Federatie) verplicht om dopingbeleid te voeren. Dit gebeurt in eerste instantie door het vaststellen van het Nationaal Dopingreglement (NDR), dat is gebaseerd op de World Anti-Doping Code. Op 1 januari jl. is een nieuwe mondiale Doping Code in werking getreden. Dat betekent dat er ook een nieuw Nationaal Dopingreglement moest worden vastgesteld.

De dopingregels zijn voor alle sporten en voor alle landen gelijk. Als gevolg hiervan kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in de inhoud van het Nationaal Dopingreglement. 

De belangrijkste wijzigingen zijn door de Nederlandse Darts Bond opgesomd in dit artikel. Ook is er de website van NDB Fairplay en tevens verwijzen we je graag door naar de Dopingwaaier App.