Home BDO/WDF Hoofdnieuws Nog dit jaar wordt er een nieuwe Belgische Darts Bond opgericht

Nog dit jaar wordt er een nieuwe Belgische Darts Bond opgericht

Op 22 augustus kwam het nieuws naar buiten dat de Belgische Darts Bond na 2018 zal ophouden te bestaan. Dit met enkele grote gevolgen voor Belgische spelers en toernooien bij onze zuiderburen.

In datzelfde bericht stond echter ook dat de mogelijkheid op een voortzetting nog zou worden onderzocht.

Dit is reeds gebeurt en de besturen van de provincies Antwerpen en Limburg hebben naar aanleiding van deze beslissing de koppen bij elkaar gestoken en besloten om de Belgische Dartsbond nieuw leven in te blazen.

De Belgische Darts Bond zoals deze nu bestaat zal echter ophouden te bestaan en een vernieuwde organisatie ziet nog dit jaar het levenslicht. De nieuwe organisatie wil, als overkoepelend orgaan, vooral investeren in de dartsspeler in het algemeen, en de belangen van elke speler en elke dartsvereniging behartigen. Ze willen eveneens de goede verstandhouding met WDF & BDO verder en verbeteren deze waar mogelijk.

De komende maanden zullen naam, structuur, missie en visie van deze nieuwe organisatie verder worden uitgewerkt.

Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar deze verklaring.