Home BDO/WDF Hoofdnieuws BDO spreekt dankwoord uit aan 80 potentiële scheidsrechters

BDO spreekt dankwoord uit aan 80 potentiële scheidsrechters

In een apart artikel op haar website bedankt de BDO de ruim 80 aanmeldingen die zich beschikbaar hadden gesteld voor de functie als scheidsrechter.

Nogmaals wordt benadrukt dat de selectieprocedure die ze hebben moeten doorlopen erg lastig was. Tevens wordt aangegeven dat gegadigden die nu naast de functie hebben gegrepen in de toekomst mogelijk alsnog benadert kunnen worden.

Vanuit de supporters werd kritiek geuit dat er geen dankwoord in het openbaar is uitgesproken vanuit de BDO aan de scheidsrechters die onlangs afscheid hebben genomen na jaren van trouwe dienst.

Opmerkelijk genoeg wordt daar in dit artikel ook weer met geen woord over gesproken.